Länkar

Organisationer/förbund
SVERAK – Sveriges Kattklubbars Riksförbund
FIFe –  Fédération Internationale Féline
NRR – Norske Rasekattklubbers Riksforbunde

Min kattklubb
Värmlands kattklubb

-` Klicka här för att komma till alla SVERAK-anslutna kattklubbar ´-

Intresse föreningar
Vangoran (turkisk van & turkisk angora)
The Maine Club (maine coon)

Uppfödare av Turkisk van
Svenska
S*Lejongapet´s
S*Lislisas
S*Rytorps
S*Tufvans
S*Wailet´s
S*Wi´nte Sams

Utländska
DK Safkan kedi´s (danmark)
DK Turkish Delight (danmark)
IT Kinalikedi (Italien)

Uppfödare av Maine coon
Svenska
SE*Heavy´s
S*Magoria´s
SE*Whitewater´s